Toimintaympäristö

Näin SER kulkee

SERTY toimii palveluorganisaatioringin keskiössä vastuualueenaan SE-romun keräys ja sen toimittaminen jatkokäsittelylaitoksille.

EU-direktiivi ja viranomaiset

Kodintekniikan valtakunnallinen kierrätys perustuu EU-direktiivin mukaiseen lainsäädäntöön: sähkö- ja elektroniikkaromusta vuonna 2005 annetun SER-asetuksen myötä kuntien vastuu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuollosta on siirtynyt laitteiden maahantuojille ja valmistajille. SERTY on voittoa tavoittelematon palveluorganisaatio, joka varmistaa jäsentensä SER-laitteiden  kierrätyksestä ja toimittamisesta jatkokäsittelyyn.

Ympäristöviranomaiset

Ympäristöviranomaisten ja alueellisten ympäristökeskusten tehtävänä on valvoa ja kehittää valtakunnallista ympäristöpolitiikkaa, -lainsäädäntöä ja -käytäntöjä. SERTY toimii ympäristöviranomaisten valvomana.

Maahantuojat ja kauppa

Tuottajavastuu koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajia, maahantuojia ja omilla tuotemerkeillään tuotteita myyviä toimijoita. SERTY:n jäsentoimijat rahoittavat laitteiden keräyksen ja käsittelyn aiheuttamat kustannukset SER-kierrätysmaksulla, joka sisällytetään tuotteen myyntihintaan. Maksut vaihtelevat tuotteesta riippuen.

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat lähes kaikki sähköllä toimivat laitteet, esimerkiksi televisiot, kylmälaitteet, tietokoneet, matkapuhelimet, lamput, ilmalämpöpumput, sähkögrillit, vedenkeittimet, kihartimet jne. Tuottajavastuu koskee sekä B2C- että B2B-laitteita. 

Kuluttaja

Keräysjärjestelmän ansiosta kuluttaja voi palauttaa käytöstä poistuvan sähkölaitteen maksutta lähimpään keräyspisteeseen. Osoitteessa www.kierratys.info kuluttaja voi tarkastaa lähimmän keräyspisteen. Myös osa kaupoista vastaanottaa käytettyjä laitteita: tarkemmin kauppakeräyksestä sivuilla www.serkierratys.fi.

Ennen palauttamista tulisi laitteista poistaa ylimääräiset osat, esimerkiksi paristot, akut ja pölynimurista pölypussi.  Pisteisiin voi palauttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteita aina jääkaapista pesukoneeseen ja föönistä kahvinkeittimeen.

Keräysverkosto

Vastaanottopisteissä (SER-keräyspisteet ja myymälät) kerätty sähkö- ja elektroniikkaromu pakataan kontteihin ja lähetetään jatkokäsittelyyn.  Toimiva ja mahdollisimman tehokas keräysverkosto varmistaa SER-laitteiden tehokkaan ja optimaalisen kierrätyksen.

Käsittelylaitokset

Lajiteltu SE-romu kuljetetaan keräyspisteiltä maantiekuljetuksena käsittelylaitoksin Suomessa. Laitteista erotellaan kierrätyksessä lasi, metallit ja muovit. Lisäksi kaikki haitalliset aineet poistetaan ja toimitetaan ongelmajätelaitokselle käsiteltäväksi. Sähkö- ja elektroniikkaromusta erotelluista aineista, kuten muovista, metallista ja lasista valmistetaan nykyisin monenlaisia tuotteita.