Lainsäädäntö

Kierrätys perustuu lainsäädäntöön

Vuonna 2000 perustetun SERTYn toiminta perustuu SER-asetukseen ja sen voimaantulon myötä ilmenneeseen tarpeeseen eri laitevalmistajien ja maahantuojien keskuudessa. Eduskunnan antama asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (SER-asetus) astui voimaan 13.8.2005. Asetuksen myötä vastuu sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä ja uudelleen käytöstä on siirtynyt tuottajille ja maahantuojille.

Tuottajavastuu koskee sekä kuluttajatuotteita (B2C) että ns. yritystuotteita (B2B).

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat lähes kaikki sähköllä (verkkovirta, paristo, akku, aurinkoenergia) toimivat laitteet, esimerkiksi kylmälaitteet, televisiot, tietokoneet, kodinkoneet, puhelimet ja lamput. Tuottajavastuu koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajia, maahantuojia ja omilla tuotemerkeillään tuotteita myyviä toimijoita. Lisää tuottajavastuusta Ympäristöministeriön sivuilta: tuottajavastuu jätehuollossa.

Tuottajavastuuta sääntelevät säädökset ovat Finlex-sivustolla.

Laki jätelain (vanha jätelaki 1993) muuttamisesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040452

Uusi jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646

Jätelain muutokset 2021 (tuottavastuusta erityisesti pykälät 62-66):
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210714

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta:

2014 / 519: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519

2021 / 1026: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211026

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (annettu 4.7.2012).