Hallinto

Tuottajayhteisön hallinto

Hallitus

SER-tuottajayhdistys ry:n hallituksen kokoonpanon päättää sääntömääräinen syyskokous. Hallitus valvoo ja vastaa SERTYn operatiivisesta toiminnasta.

SERTYn toimisto

SER-tuottajayhteisö ry:n toimiston tiedot näet kohdasta yhteystiedot.

SERTY kilpailutusperiaatteet

Sopimusaika on yleensä toistaiseksi voimassa oleva, irtisanomisaika kolme (3) kuukautta. Kyseessä ei ole julkinen hankinta.

Kilpailutusta koskevat asiakirjat lähetetään kaikille tunnetuille yhteistyökumppaneille kilpailutusvuoden elokuun loppuun mennessä.

Kilpailutus toteutetaan tarpeen mukaan.

Valintakriteerit

  1. Hinta
  2. Luotettavuus/ hyvämaineisuus
  3. Osaaminen ja kokemus kierrätyksestä
  4. Palvelun tarjoajalla on voimassa olevan lainsäädännön mukaiset luvat
  5. Tarjouksen sisällön soveltuvuus SERTYn toimintakokonaisuuteen
  6. SERTYllä on oikeus hylätä mikä tahansa tarjous tai kaikki tarjoukset kokonaan tai osittain

Em. kriteerit eivät ole tärkeysjärjestyksessä.