Toiminta

Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys on saumatonta yhteistyötä

SER-tuottajayhteisö ry on lukuisten tahojen palveluorganisaatiorinki.

SERTY perustettiin vuonna 2000 vastaamaan silloisen ongelmajätelainsäädännön muutosten tuomiin haasteisiin. WEEE-direktiivin ja kansallisen SER-asetuksen myötä vastuu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuollosta siirtyi laitteiden maahantuojille ja valmistajille elokuussa 2005. SERTY vastaa jäsentensä puolesta SE-romun keräyksestä, kuljetuksesta ja materiaalien kierrätyksestä.

Toiminta rahoitetaan kierrätysmaksuilla, jotka on sisällytetty tuotteiden myyntihintaan. Kierrätysmaksuilla katetaan kierrätyksestä ja käsittelystä aiheutuneet kulut. Tällöin kuluttaja ja yritykset voivat veloituksetta viedä vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteensa kierrätyspisteisiin.

SERTYn jäsenet ovat eri sähkö- ja elektroniikkalaitevalmistajia ja maahantuojia. SERTYn organisoima keräys-, kierrätys- ja uudelleenkäyttöjärjestelmä hyödyttää lain vaatimusten mukaisesti niin kuluttajaa, kauppaa kuin yhteiskuntaakin.