Liity tuottajayhteisöön

Jäsenyys SERTYssä

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet (toimivat paristolla, akulla, verkkovirralla tai aurinkoenergialla) kuuluvat tuottajavastuun piiriin, jolloin maahantuoja tai valmistaja kotimaassa vastaa laitteiden jätehuollosta ja maksaa tätä varten laitteista kierrätysmaksua.  Käytännössä toimintaa organisoivat yritysten perustamat tuottajayhteisöt, joita on Suomessa viisi: SER-tuottajayhteisö ry. (SERTY), ICT-Tuottajaosuuskunta Ty, Flip ry. ja Selt ry. sekä ERP Finland.

SERTY on muiden tuottajayhteisöjen tavoin voittoa tavoittelematon ja viranomaisen valvoma organisaatio. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) kierrätystä, materiaalien uudelleenkäyttöä ja muuta hyödyntämistä.

Ympäristöministeriön sivu SE-laitteiden tuottajavastuusta tästä linkistä.

Tuottajayhteisöt ovat ylläpitäneet vuodesta 2005 alkaen kierrätysmaksuvaroin yli 450 alueellista keräyspistettä, joihin kotitaloudet ovat voineet palauttaa käytöstä poistamansa laitteet maksutta. Vuonna 2012 uusittu jätelaki toi mukanaan myös kauppakeräyksen 1.5.2013, josta alkaen kotitalouslaitteiden palautuspisteitä on tullut huomattavasti lisää.

Tuottajayhteisöt vastaavat laitteiden kuljetuksesta käsittelylaitoksiin sekä materiaalien kierrätyksestä.  

Jäseneksi liittyvä yritys

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksen ja maahantuonnin alalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, sitoutuu maksamaan yhdistyksen liittymismaksun sekä solmii yhdistyksen kanssa sopimuksen tuottajavastuujärjestelmään siirtymisestä.

Voimassa olevat SERTYn säännöt, liittymis- ja jäsenmaksut, kierrätysmaksut sekä sopimuspohja ovat julkisia ja niitä voi pyytää toimistostamme, office(at)serty.fi.

Jäsenyys astuu voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Tämän jälkeen yritys saa tunnukset sähkölaitteiden raportointiin ja laskun liittymismaksusta. Vuosittainen jäsenmaksu peritään kunkin vuoden lopussa. Yhdistyksen kokouksen päätöksellä, vuosimaksun määrä on toistaiseksi 0 €.

Jäseneksi liittyneet yritykset ilmoitamme kuukausittain valvovalle viranomaiselle, Pirkanmaan ELY-keskukselle. Tuottajavastuu koskee sekä B2C- että B2B-laitteita. 

SERTY ohjaa ja neuvoo jäseniään sekä seuraa ja kerää tietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvien asioiden ja lainsäädännön kehityksessä. Jäsenille lähetetään tiedotteita säännöllisesti.

Jäsenyrityksen yhteyshenkilöiden tietoja (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) säilytetään kierrätysmaksujen raportointiohjelmassa, johon raportoija saa tunnukset. Tietosuojaseloste.

SE-laitteiden raportointi

SERTYn jäsenet raportoivat sähkölaitteiden Suomen markkinoille saattamat määrät kuukausittain nettilomakkeella. Näiden raporttien pohjalta laskutetaan SER-maksut. SERTY hoitaa tuottajavastuun toteutumisen jäsentensä puolesta. Myös yrityslaitteet, jotka ovat vain yrityskäyttöön suunniteltuja eikä niitä voida käyttää kotioloissa, ovat tuottajavastuun alaisia laitteita.

WEEE-merkintä laitteissa

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysmerkinnästä on lisätietoja Tukesin sivuilta. Tukesin esite: Sähkölaitteiden valmistus, maahantuonti ja myynti.

Paristot ja akut laitteissa

Mikäli sähkö- tai elektroniikkalaite sisältää paristoja tai akun, on niistä tehtävä oma tuottajavastuusopimus Recser Oy:n kanssa. Lisätietoja saa Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäckiltä, puh. 010 249 1704, liisa-marie [at] recser.fi.