Kostnadsfritt för konsumenten.

EE-producentorganisationen SERTY är en förening för importörer och tillverkare i el- och elektronikbranschen.

Till medlemsföretag

EE-producentorganisationen SERTY är en förening för importörer och tillverkare i el- och elektronikbranschen. Enligt lagen måste producenter av dessa apparater sköta sitt eget producentansvar. SERTY tar hand om uppsamling och återvinning av el- och elektronikapparater för sina medlemmar.

Till konsumenter

Gamla hushållsmaskiner kan lämnas avgiftsfritt på uppsamlingsplatserna, vilkas kontaktuppgifter finns på adressen www.kierratys.info. Också en del av affärerna tar emot elapparater som tagits ur bruk.

Läs mera om återvinning av elapparater på adressen www.serkierratys.fi.