Återvinning av hemelektronik

Återvinning av el- och elektronikavfall är ett friktionsfritt samarbete

SER-tuottajayhteisö ry bygger på ett samarbete mellan flera sektorer.

SERTY grundades 2000 för att svara på de utmaningar som ändringarna i den dåvarande lagstiftningen kring problemavfall medförde. När WEEE-direktivet och den nationella förordningen om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter trädde i kraft övergick ansvaret för avfallshanteringen till importörerna och tillverkarna i augusti 2005. SERTY svarar för insamlingen, transporten och materialåtervinning av EE-avfallet för sina medlemmars räkning.

Verksamheten finansieras genom återvinningsavgifter, som ingår i produktpriset. Med återvinningsavgifterna täcks kostnaderna för återvinningen och avfallsbehandlingen. Därigenom kan konsumenterna och företag kostnadsfritt lämna sina gamla elektriska och elektroniska produkter till mottagningsstationerna.

SERTY:s medlemmar består av olika tillverkare och importörer av el- och elektroniska produkter. Det insamlings-, återvinnings- och återanvändningssystem som SERTY organiserat gagnar i enlighet med kraven i lagen såväl konsumenterna och handeln som samhället.