SERTY:s verksamhet bygger på lagstiftningen

SERTY:s verksamhet bygger på lagstiftningen

SERTY ser till att medlemmarnas skyldigheter enligt producentansvaret gällande återvinning av EE-avfallet uppfylls. Förordningen om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter i enlighet EU-direktivet trädde i kraft i augusti 2005. Den gäller för alla tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter (B2C, B2B) samt dem som säljer dessa produkter under eget varumärke.

SERTY är en icke-vinstdrivande organisation som står under tillsyn av en myndighet. Alla företag som tillverkar och importerar elektriska och elektroniska produkter kan ansluta sig till SERTY.

Läs mer om SERTY:s verksamhet.