Förvaltning

Årsmöte och förvaltning

Styrelse

Sammansättningen av SERTY:s styrelse avgörs på årsmötet. Styrelsen övervakar och ansvarar för SERTY:s operativa verksamhet.

SERTY kontor

Information om SER-Tuottajayhteisö ry:s kontor hittar du under kontaktuppgifter.