Liity tuottajayhteisöön

Jäsenyys SERTYssä

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet (toimivat paristolla, akulla, verkkovirralla tai aurinkoenergialla) kuuluvat tuottajavastuun piiriin, jolloin maahantuoja tai valmistaja kotimaassa vastaa laitteiden jätehuollosta ja maksaa tätä varten laitteista kierrätysmaksua.  Käytännössä toimintaa organisoivat yritysten perustamat tuottajayhteisöt, joita on Suomessa viisi: SER-tuottajayhteisö ry. (SERTY), ICT-Tuottajaosuuskunta Ty, Flip ry. ja Selt ry. sekä ERP Finland ry.

SERTY on muiden tuottajayhteisöjen tavoin voittoa tavoittelematon ja viranomaisen valvoma organisaatio. Yhdistyksen tarkoituksena on vähentää sähkö- ja elektroniikkalaitteista peräisin olevan jätteen määrää ja haitallisuutta sekä edistää materiaalien uudelleenkäyttöä ja muuta hyödyntämistä sekä edistää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) kierrätystä.

Ympäristöministeriön sivu SE-laitteiden tuottajavastuusta tästä linkistä.

Tuottajayhteisöt ovat ylläpitäneet vuodesta 2005 alkaen kierrätysmaksuvaroin yli 450 alueellista keräyspistettä, joihin kotitaloudet ovat voineet palauttaa käytöstä poistamansa laitteet maksutta.  Vuonna 2012 uusittu jätelaki toi mukanaan myös kauppakeräyksen 1.5.2013, josta alkaen kotitalouslaitteiden palautuspisteitä on tullut vielä lisää.

Tuottajayhteisöt vastaavat laitteiden kuljetuksesta käsittelylaitoksiin sekä materiaalien kierrätyksestä.  

Jäseneksi liittyvä yritys

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksen ja maahantuonnin alalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, sitoutuu maksamaan yhdistyksen liittymismaksun sekä solmii yhdistyksen kanssa sopimuksen tuottajavastuujärjestelmään siirtymisestä.

Voimassa olevat SERTYn säännöt, liittymis- ja jäsenmaksut, kierrätysmaksut sekä sopimuspohjan voi pyytää toimistostamme (yhteystiedot sivujen vasemmassa reunassa).

Jäsenyys astuu voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Tämän jälkeen yritys saa tunnukset sähkölaitteiden raportointiin ja laskun liittymismaksusta. Vuosittainen jäsenmaksu peritään kunkin vuoden lopussa.

Jäseneksi liittyneet yritykset ilmoitamme kuukausittain valvovalle viranomaiselle, Pirkanmaan ELY-keskukselle. Tuottajavastuu koskee sekä B2C- että B2B-laitteita. 

SERTY ohjaa ja neuvoo jäseniään sekä seuraa ja kerää tietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvien asioiden ja lainsäädännön kehityksessä. Jäsenille lähetetään tiedotteita säännöllisesti.

Jäsenyrityksen yhteyshenkilöiden tietoja (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) säilytetään kierrätysmaksujen raportointiohjelmassa, johon raportoija saa tunnukset. Tietosuojaseloste.

Liittymisen asiakirjat saa myös pyytämällä sähköpostilla office [at] serty.fi.

SE-laitteiden raportointi

SERTYn jäsenet raportoivat sähkölaitteiden Suomen markkinoille saatetut määrät kuukausittain nettilomakkeella. Näiden raporttien pohjalta laskutetaan SER-maksut. SERTY hoitaa tuottajavastuun toteutumisen jäsentensä puolesta. Myös yrityslaitteet, jotka ovat vain yrityskäyttöön suunniteltuja eikä niitä voida käyttää kotioloissa, ovat tuottajavastuun alaisia laitteita.

WEEE-merkintä laitteissa

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysmerkinnästä on lisätietoja Tukesin sivuilta. Tukesin esite: Sähkölaitteiden valmistus, maahantuonti ja myynti.

Paristot ja akut laitteissa

Mikäli sähkö- tai elektroniikkalaite sisältää paristoja tai akun, on niistä tehtävä oma tuottajavastuusopimus Recser Oy:n kanssa. Lisätietoja saa Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäckiltä, puh. 010 249 1704, liisa-marie.stenback [at] recser.fi.

Liittymismaksu

SERTYllä on liikevaihdon mukaan porrastetut liittymismaksut. Liittymismaksuilla katetaan kierrätyksen infrastruktuurin rakentamisen kustannuksia ja ylläpitoa (mm. keräyspisteverkosto, raportointijärjestelmät, sopimukset).

SERTY huolehtii velvoitteista ja viranomaisraportoinnista jäsentensä puolesta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (verkkovirralla, paristolla, akulla tai aurinkoenergialla toimivat) kierrätysmaksut on määritetty siten, että niillä katetaan keräyksen, kuljetuksen ja kierrätysprosessien operatiiviset kustannukset, keräysverkoston ja -kaluston ylläpitäminen sekä asetuksen edellyttämän vakavaraisuuden vaadetta (6 kk:n operatiivisia kustannuksia). Kierrätysmaksuilla katetaan myös hallinnon kustannukset.

Liittymis- ja jäsenmaksut 2024

Kierrätysluokat ja -hinnat

Kierrätysmaksut ilmoitetaan painon mukaan, paitsi lamput* sekä palovaroittimet*, jotka ilmoitetaan kappaleittain. Paino ilmoitetaan laitteen nettopainona, eikä siihen lasketa mukaan pakkauksia, ohjeita tai sellaisia lisäosia, jotka eivät kuulu WEEE-direktiiviin. Kaukosäätimet, laturit sekä televisioiden ja näyttöjen jalustat kuuluvat mukaan laitteeseen, paitsi silloin kun ne maahantuodaan itsenäisenä, erikseen myytävänä laitteena. Laitteen mahdollisesti sisältämät paristot tai akut ovat erillisen tuottajavastuun piirissä (Recser Oy), eikä niitä huomioida tuotteen painossa.

Kierrätysmaksuluokat ja -hinnat 2024