#SERKierrätetäänlähellä

Tiesitkö, että Suomesta kuljetetaan pois tuhansia kuutioita ilmaa* vuosittain?

Kyllä, sillä käytöstä poistettuja kotitalouksien kylmälaitteita käsitellään vain kahdessa suljetun kierron murskaamossa Suomessa ja yli puolet viedään Ruotsiin. Tämä on aivan turhaa ja maamme ympäristöä sekä tieverkostoa rasittavaa.

*Kylmälaitteita ei saa tiivistää metallipaalaimella ennen kuljetusta käsittelylaitokseen, jolloin romu vaatii ison tilan kuljetuksessa.

STOP rekkarallille!

On selvää, että ilmasto kärsii tarpeettomasti rekkarallista aiheutuvista liikenteen päästöistä. Me sähkö- ja elektroniikka-alan tuottajayhteisöissä SER-tuottajayhteisö ry:ssä (SERTY), ERP Finland ry:ssä ja SELT ry:ssä pidämme parempana sitä, että jääkaapit käsiteltäisiin lähellä keräyspisteitä sijaitsevissa käsittelylaitoksissa.

Miksi kierättää lähellä?

Syitä on monia. Päällimmäisenä se, että lähilaitosten käyttö vähentäisi liikenteen aiheuttamaa ilmastokuormaa ja kierrätyksen kokonaispäästöjä. Lisääntynyt alan kilpailu kehittäisi myös kotimaista kiertotalousteollisuutta ja vähentäisi kierrätykseen kohdistuvia hintapaineita.

Ympäristö kiittää

Nykyaikaisten, lähellä keräyspisteitä sijaitsevien käsittelylaitosten käyttö on nykytilannetta ympäristöystävällisempää

Työllistävä vaikutus

Lähilaitosten käyttö on taloudellisesti perusteltua

Talous kiittää

Jääkaappien käsittely lähilaitoksissa tukee kotimaisen kiertotalouden kasvua ja kehittymistä.

Kysymyksiä ja vastauksia SER-kierrätyksestä

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (SER) kierrätys lorem ipsum.

Miten käytöstä poistuvat kotitalouskylmälaitteet käsitellään Suomessa?

Jääkaappeja ja muita kylmälaitteita kierrätetään Suomessa kahdessa suljetun kierron käsittelylaitoksessa. Nykyisen laintulkinnan mukaan, jossa ei huomioida kierrätyksen kokonaispäästöjä, kylmälaitteiden vienti ulkomaille kierrätettäväksi on tehty kannattavaksi. Yli puolet laitteista päätyykin Ruotsiin kierrätettäväksi.

Kylmälaitteet murskataan käsittelylaitoksessa ja talteen otetaan kaikki kierrätykseen sopiva materiaali. Ennen murskaamista kylmälaitteiden jäähdytysjärjestelmän sisältämä kylmäaine ja kompressoriöljy poistetaan sekä kompressori irroitetaan. Murskauksen jälkeen materiaalit erotellaan omiksi jakeiksi magneetti- ja pyörre-erottimen sekä erilaisten seulojen avulla. Syntyvät jakeet toimitetaan edelleen teollisuuden raaka-aineiksi.

Mistä määrästä laittteita puhutaan vuosittain?

Jääkaappeja ja muita kylmälaitteita kierrätetään Suomessa kahdessa suljetun kierron käsittelylaitoksessa. Nykyisen laintulkinnan mukaan, jossa ei huomioida kierrätyksen kokonaispäästöjä, kylmälaitteiden vienti ulkomaille kierrätettäväksi on tehty kannattavaksi. Yli puolet laitteista päätyykin Ruotsiin kierrätettäväksi.

Kylmälaitteet murskataan käsittelylaitoksessa ja talteen otetaan kaikki kierrätykseen sopiva materiaali. Ennen murskaamista kylmälaitteiden jäähdytysjärjestelmän sisältämä kylmäaine ja kompressoriöljy poistetaan sekä kompressori irroitetaan. Murskauksen jälkeen materiaalit erotellaan omiksi jakeiksi magneetti- ja pyörre-erottimen sekä erilaisten seulojen avulla. Syntyvät jakeet toimitetaan edelleen teollisuuden raaka-aineiksi.

Miksi tuottajayhteisöt ajavat muutosta kylmälaitteiden kierrätykseen?

Jääkaappeja ja muita kylmälaitteita kierrätetään Suomessa kahdessa suljetun kierron käsittelylaitoksessa. Nykyisen laintulkinnan mukaan, jossa ei huomioida kierrätyksen kokonaispäästöjä, kylmälaitteiden vienti ulkomaille kierrätettäväksi on tehty kannattavaksi. Yli puolet laitteista päätyykin Ruotsiin kierrätettäväksi.

Kylmälaitteet murskataan käsittelylaitoksessa ja talteen otetaan kaikki kierrätykseen sopiva materiaali. Ennen murskaamista kylmälaitteiden jäähdytysjärjestelmän sisältämä kylmäaine ja kompressoriöljy poistetaan sekä kompressori irroitetaan. Murskauksen jälkeen materiaalit erotellaan omiksi jakeiksi magneetti- ja pyörre-erottimen sekä erilaisten seulojen avulla. Syntyvät jakeet toimitetaan edelleen teollisuuden raaka-aineiksi.

Mitä tuottajayhteisöt ovat?

Sähkö- ja elektroniikka-alan maahantuojilla ja valmistajilla on Jätelain ja SER-asetuksen mukaan velvollisuus järjestää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys, kun laitteet poistetaan käytöstä. Tuottajayhteisöt, joiden jäseneksi kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteiden maahantuojat ja valmistajat voivat liittyä, huolehtivat jäsentensä puolesta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyksestä ja kierrätyksestä.

Tämän sivuston taustalla ovat Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisö SER-tuottajayhteisö ry SERTY, European Recycling Platform ERP Finland sekä SELT ry.